Kategorie

Kontakt

Platności

Numer Zamówienia

89 1020 2645 0000 5402 0067 8227


dane firmy:

KANBEL Katarzyna Kania 

Kościelec 58 
32-100 Proszowice
          

Odbiór osobisty
Giełda RTV 
     stanowisko 420      
Kraków
         ul. Balicka 56      
 
sob-niedź
8.00 - 14.00

 


Zamówienia

III. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ              

                                        
1. Zamówienia można składać na poniższe sposoby:                      
- poprzez stronę internetową Sklepu www.hitelektro.pl                   
- wysyłając e-mail na adres kontakt@hitelektro.pl                        
- telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu +48 506588346 (koszt połaczenia zgodny z cennikiem operatora)    
- za pomocą komunikatora internetowego GG 25938135       
         

2.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych oznaczonych symbolem gwiazdki *). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego w momencie rejestracji hasła.                  
                      

2.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3. 

3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie: 
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów                                 
- imienia i nazwiska odbiorcy                                                   
- dokładnego adresu dostawy                                                        
- numeru telefonu kontaktowego                                                   
- adresu e-mail Zamawiającego.                                                      

4. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt c) i d) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach d 9:30 do 18:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:                                                            
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny                                         
b) łącze internetowe (dostęp do Internetu);                                                           
c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript           
d) włączona obsługa języka JavaScript,                                                   
e) włączona obsługa plików Cookies                                                    
f) aktywne konto e-mail.                                                                   

6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.       
                                                      

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:                                                                     
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka 
- podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub logowanie
- wybór formy dostawy i płatności                                            
- po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.              
   -  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                  
   -  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
   -  główne cechy świadczenia                                                              
   -  wybraną formę płatności                                                             
   -  wybraną formę dostawy                                                                
   -  całkowity koszt dostawy                                                              
   -  sugerowany dzień dostawy                                                                          
    -  dane kontaktowe zamawiającego      
    -  dane do faktury (opcjonalnie w przypadku gdy klient zarzyczy sobie wystawienia dokumentu FV)                                             
    -  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                  
    - terminie zapłaty                                                                        
    - zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów«                                                                              

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu »Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów« uniemożliwia modyfikację Zamówienia. 

8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- płatność przy odbiorze                                                           
- przelew bankowy    
                                                                 

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk »Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów«. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:                                                
-  cenie (wraz z podatkiem)                                                           
-  głównych cechach świadczenia                                                    
-  wybranej formie płatności                                                         
-  wybranej formie dostawy                                                           
-  sugerowanym terminie dostawy                                                                       
-  terminie zapłaty                                                                         
oraz odnośnik do regulaminu w formie hiperłącza  

10. W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości sms obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.  
-  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                  

-  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
-  główne cechy świadczenia                                                              
-  wybraną formę płatności                                                              
-  wybraną formę dostawy                                                                
-  całkowity koszt dostawy                                                              
-  sugerowany termin dostawy                                                                           
-  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                  
-  terminie zapłaty                                                                         

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości sms potwierdzającej złożenie zamówienia przez Sklep. .

10.1. W przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem komunikatora internetowego GG Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości GG obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.   
-  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                  
-  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
-  główne cechy świadczenia                                                              
-  wybraną formę płatności                                                              
-  wybraną formę dostawy                                                                
-  całkowity koszt dostawy                                                              
-  sugerowany dzień dostawy                                                                           
-  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                  
-  terminie zapłaty     
   
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości GG potwierdzającej złożenie zamówienia przez Sklep.                                                             

10.2. W przypadku Zamówień drogą e-mail Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.                                                  
-  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                  
-  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
-  główne cechy świadczenia                                                              
-  wybraną formę płatności                                                              
-  wybraną formę dostawy                                                                
-  całkowity koszt dostawy                                                              
-  sugerowany dzień dostawy                                                                           
-  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                  
-  terminie zapłaty                                                                         

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia przez Sklep. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

13. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF bądź JPG pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. 

14. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę.